Sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư Goldmark City

Sơ đồ thiết kế chi tiết các căn hộ tại tòa 103 và 104 chung cư Goldmark City
* Tòa 103:
Sơ đồ mặt bằng tòa 103 Goldmark City
Mặt bằng tầng điển hình tòa 103 Goldmark City
Tòa 103 gồm có 17 căn hộ/1 sàn, có 6 thang máy.
Các loại diện tích chi tiết:

Căn 68.2m Goldmark City
Căn 68.2m Goldmark City
Căn 78.4m Goldmark City
Căn 78.4m Goldmark City

Căn 78.8m Goldmark City
Căn 78.8m Goldmark City

Căn 86.7m Goldmark City
Căn 86.7m Goldmark City

Căn 94.2m Goldmark City
Căn 94.2m Goldmark City

Căn 116.2m Goldmark City
Căn 116.2m Goldmark City
* Tòa 104:
Sơ đồ mặt bằng tòa 104 Goldmark City
Mặt bằng tầng điển hình tòa 104 Goldmark City
Căn 104.1m Goldmark City
Căn 104.1m Goldmark City
Căn 110.8m Goldmark City
Căn 110.8m Goldmark City
Căn 121.1m Goldmark City
Căn 121.1m Goldmark City
Căn 152m Goldmark City
Căn 152m Goldmark City
Chi tiết quý khách có thể liên hệ:
0906.876.966 __ 0973.401.148